Golvavjämning

grunden för ett plant och
högkvalitativt golv

Golvavjämning är grunden för ett plant och högkvalitativt golv.  Därför är det viktigt att golvavjämningen är tekniskt korrekt utförd. Vi på JIGAB har erfarenheten, kompetensen och de moderna verktyg som krävs och kan hjälpa dig oavsett hur liten eller stor entreprenaden är. 

Tillsammans med vår leverantör Weber tar vi fram en lösning som är anpassad efter förutsättningarna i ert projekt. 

Storleken på olika projekt ställer stora krav på kapacitet och kunnande hos utföraren. JIGAB Golv har sedan 2003 arbetat med golvavjämning mot framförallt de stora entreprenaderna.

Varje projekt har olika förutsättningar vilket kräver olika typer av materialval och tillvägagångssätt. Vi arbetar gärna tillsammans med kund redan i projekteringsstadiet för att säkerställa att kunden får lösningar anpassade för just deras specifika projekt.  Med bl.a NCC, Skanska och Peab som kunder har vi genom åren avjämnat 100 000-tals kvadratmeter golv.

En av de vanligaste orsakerna till att man behöver se över golven i parkeringsgarage är att det är otillräckliga fall eller till och med obefintliga fall till brunnar och rännor i dessa utrymmen. Med en hög belastning från bilar på vinter, men även sommartid, så får bilarna med sig stora mängder vatten in i parkeringsgaragen. Med felaktiga fall i lokalen ställer sig vattnet utmed väggar och pelare och kommer med tid att göra åverkan på konstruktionen. Med en avjämning i dessa utrymmen bygger vi upp nya fungerande fall som leder vattnet bort från väggar och pelare till närmsta brunn eller ränna. I kombination med en härdplastbeläggning så har man efter detta skyddat golven och skapat en ljus och trevlig miljö för både bilar och människor att vara i.

Många industrier är i behov av renovering av sina golv som i många fall har kommit till åren då golven är ojämna och skapar problem både för truckkörning och en säker och trygg arbetsplats. I en del fall kan man åtgärda problemen genom att slipa bort ojämnheter och skavanker. Är ojämnheterna för stora, eller att produktionen ställer höga krav på jämna och släta golv, så är avjämning en snabb och effektiv lösning. På enbart ett par dagar så förvandlar vi ett ojämnt, trasigt och knappt körbart golv till en jämn, slittålig och arbetsmiljösäker yta att nyttja för sina ändamål.

Äldre industrifastigheter med flintcotegolv, börjar bli ett stort bekymmer runt om i landet. Ofta är dessa golv i så dåliga skick att en ny beläggning måste installeras. Istället för att lägga en ny beläggning över dessa golv och eventuellt bygga in problemen, har vi den senaste tiden gjort flertalet projekt där vi rivit ut den befintliga flintcotelösningen. Ytan slipas sen av och avjämnas med Industrispackel som är anpassat efter de krav och specifikationer som verksamheten kräver. Genom att ta ut den gamla beläggningen och sedan applicera en golvavjämning får man en mer långsiktig och rejälare lösning som alla parter vinner på i längden.

Referenser

NCC - Länssjukhuset

Ryhov D1

Asecs

Hållbart shoppingcenter

OBOS - kärnhem

Renovering - avjämning och härdplast

Philip Almlöw

Försäljning golvavjämning

Kontakt

Ta kontakt med mig, eller fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.