Asecs

Hållbart shoppingcenter

Projekt: Asecs för Wästbygg
Yta: ca 28 000 kvm
Material: Weber 130 Core, Weber 4160 Fine Flow, Weber 4602 industry Base Extra

Köpcentret Asecs i Jönköping byggdes om och till under tre års tid, där vi var med som partner för avjämningen.

På ca 28000m² avjämnade vi både prefabricerade betongblock och befintliga betonggolv inför kommande golvläggning.

Projektet krävde en noggrann samordning tillsammans med totalentreprenören Wästbygg för att dels klara deltiderna men också för byggets komplexitet med fungerande verksamhet inom arbetsområdet.

jigab-referenser-2019-24
jigab-referenser-2019-21
jigab-referenser-2019-22
jigab-referenser-2019-23
jigab-referenser-2019-24 jigab-referenser-2019-21 jigab-referenser-2019-22 jigab-referenser-2019-23