Härdplast

hållbart och lättare
att hålla rent.

Härdplastgolv är en utmärkt golvlösning för golvytor där kraven är som högst på slittålighet, hygien och arbetsmiljö. Tack vare den stora valmöjligheten bland de många golvysystem som idag finns tillgängliga kan vi ta fram en golvlösning som passar för nästan alla miljöer och verksamheter.

De olika golvtypernas funktionella och estetiska egenskaper kan skräddarsys utefter verksamhetens behov och tillsammans med kunden kan vi hjälpa till att hitta det golv som passar bäst för just er verksamhet. Läs mer här nedanför om fördelarna kring de olika verksamheterna.

I parkeringshus utsätts golven för både hög mekanisk och kemisk belastning. Intensiv trafik med dubbdäck under vintertid nöter på golvytan och vägsalter och vatten riskerar över tid att tränga in i betongen och försvaga underlaget vilket då kan leda till skador på både betong och armering. Genom att installera en vattentät och spricköverbyggande härdplastbeläggning anpassad för parkeringshus skyddar man konstruktionen mot dessa risker samtidigt som man erhåller en tryggare miljö för alla i dess närhet. Golvets halksäkerhet kan anpassas efter nödvändigt behov och det finns stora möjligheter att installera beläggningen i olika kulörer om man exempelvis vill särskilja körfält, parkeringsrutor och gångvägar för att underlätta för alla trafikanter. 

Industrier innebär ofta mycket utsatta golvytor med högt slitage, tung trucktrafik och höga krav på hygien. Det finns stora möjligheter att skräddarsy golvbeläggningarna utefter de behov och den kravbild som finns, allt beroende på vilken typ av industri det rör sig om samt vad kunden vill uppnå med sina golv. Genom att installera ett härdplastgolv i en industri kan man inte bara förlänga livslängden på betonggolven utan även erhålla en bättre och säkrare arbetsmijö. Lokalerna blir ljusare och fräschare och truckgångar/gångvägar kan särskiljas i olika kulörer för en tryggare arbetsmijlö. Tack vare detta i kombination med härdplastgolvens slitstyrka kan vi därmed erbjuda en långsiktig lösning som förbättrar vardagen för människorna ute på industrierna.

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter har ofta behov av att fräscha upp miljön för de boende då man vill ha en ljus och fräsch miljö i sina fastigheter. Genom att installera en diffusionsöppen epoximålning i  källargångar med en ljus och trevlig kulör kan man på ett snabbt och enkelt sätt höja boendekvalitén. Tack vare härdplastgolvens mångsidighet och olika alternativ finns även möjlighet att installera en lämplig beläggning i tvättstugor, parkeringshus mm. och på så vis ge ett fräschare helhetsintryck av fastigheten.

Golv i storkök utsätts ofta för hög påfrestning samtidigt som kraven på hygien och arbetsmijlö behöver tillgodoses. Beroende på vilken typ av verksamhet som är aktuell finns flertalet olika härdplastbeläggningar som lämpar sig i storkök och lättare livmsedelsindustri, alternativt de mest slistarka beläggningarna framtagna för riktigt tung livsmedelsindustri där påfrestningarna på golven är som störst. Oavsett vilken typ av golv man är ute efter finns möjligheterna att skräddarsy golvets funktionella och estetiska egenskaper utefter de behov som finns på halksäkerhet, städbarhet mm.

Idrottsanläggningar erbjuder många olika miljöer där kraven på golven ofta varierar. Vi har beläggningar som lämpar sig för de flesta golvytor som nyttjas på idrottsanläggningarna såsom: arenakorridorer, restaurangkök, WC, omklädningsrum, duschrum mm.

För att underlätta för exempelvis ishockeyföreningar kan man med fördel måla ispisten med en vit, diffusionsöppen epoxifärg och om behovet finns kan man även måla linjer och tekningscirklar. På så vis underlättas förberedelserna och efterarbetet inför/efter varje säsong för föreningens personal.

Referenser

Husqvarna Garden

För en fullsatt arena

Jupiter 11

Parkeringsgarage

Borås värmeverk

Ett fogfritt industrigolv

Kärnan

Färgstarkt parkeringsgarage

Atteviks

Tåligt golv för en bilverkstad

OBOS - Kärnhem

Renovering - avjämning och härdplast

Andreas Malm

Försäljning Härdplaster, produktion

Kontakt

Ta kontakt med mig, eller fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.